Возняк Олександр Миколайович

Резюме

 

Науковий ступінь / вчене звання - к.т.н./ доцент

Посада - доцент кафедри МПА

 

Майстер спорту з вільної боротьби

 

Напрям наукових досліджень

Розробка методів та засобів визначення параметрів потенційно нелінійних чотириполюсників.

Основні наукові результати

Проведено аналіз та систематизація методів та засобів вимірювання параметрів чотириполюсників. Розроблено методи та засоби вимірювання нестандартних W-параметрів потенційно нелінійних чотириполюсників. Розроблені методи та засоби вимірювання стандартної системи W- параметрів. Проведена оцінка адекватності запропонованих методів.

Практична цінність та впровадження

Практична цінність та впровадження полягає в тому , що розроблені на основі математичних моделей, методи визначення узагальнених W-параметрів дозволили вимірювати чотириполюсникові W- параметри польових та біполярних транзисторів у діапазоні частот потенційної не лінійності, проводити вимірювання на стандартній апаратурі без застосування режимів холостого ходу,короткого замикання і узгодження, вимірювати Y-параметри матриці провідності чотириполюсники на НВЧ. Були створені експериментальні установки,удосконалення нестандартної системної вимірювальної установки, розроблені алгоритми і програма для інформаційно-вимірювального комплексу.

Основні публікації

  1. Методи визначення параметрів потенційно-нелінійних чотириполюсників // Вісник ВПІ-1995р. №7. – с. 48-52.
  2. Нестандартна система експериментальних параметрів чотириполюсників // Вісник ВПІ 1997 р. №3- С.88-92.
  3. Алгоритм розрахунку імітансних параметрів активного чотириполюсника з використанням діаграми повних провідностей Вольнерта-Сміта // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998р. №1.-С.88-92.
  4. Патенти України на винахід 18059А, НОЗН11/00 імждансний пристрій. Заяв, 22.03.94; Опубл. 31.10.97. Бюл. №5.- С.3.

Цінність результатів для навчально-наукової роботи

Цінність одержаних результатів полягає в тому, що створені моделі методи та експериментальна установка дослідження потенційно нелінійних чотириполюсників, яка дозволяє значно підвищити точність вимірювання на нестандартній апаратурі.